Artist-in-residence

2011. Artist-in-residence bij The Josef and Anni Albers Foundation, Bethany CT, V.S.

2016. Artist-in-residence bij The Mark Rothko Art Center, Daugavpils, Letland

_____________________________________________________________________________

In elk schilderij zoek ik naar de balancerende dialoog tussen een lijn en de beweging van kleur, in een ruimte. Hierbij is het kiezen van de exacte kleur en de juiste dosering belangrijk. Een kleur is alles van zichzelf: licht, ruimte, beweging, en krijgt vorm in de lengte en breedte van een lijn en in de materialiteit van de verf. Wanneer méér kleuren samenkomen beginnen ze met elkaar te communiceren en zich tot elkaar te verhouden. Deze interactie brengt kleuren in beweging.

De verticale en horizontale lijn in mijn werk geeft vorm aan de ruimte. Met name de horizontale lijn is hierbij belangrijk, zij trekt het beeld naar de zijkanten toe en creëert hierdoor een horizontale ruimte. De verticale lijnen vormen de onderliggende structuur. Ritme en herhaling van kleur, lijn en vlak spelen een grote rol, evenals evenwicht en samenhang.
In de complexiteit van het schilderen streef ik naar eenvoud en helderheid.

José Heerkens

Door eenzelfde maat en eenzelfde uitgangspunt was het mogelijk en vanzelfsprekend om mijn werk in series te maken. De series ontstonden daarbij niet achter elkaar, maar simultaan en naast elkaar. Een serie kon meerdere jaren doorgaan. Ook na het boek ‘horizon’ (2006) heb ik overtuigend in series gedacht maar constateer dat ze zich steeds meer buiten hun kaders bewegen, via kruisverbanden en overlappingen. Daarom verlaat ik het idee van de serie, met ingang van 2010.